Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 18/08/2018 00:43

Công ty Thuốc lá Thanh Hóa- Tiếp tục tăng cường công tác thị trường

15:22 | 13/02/2018
Với định hướng ngay từ đầu năm và triển khai các biện pháp tăng cường các biện pháp marketing nên thị trường xuất khẩu của Công ty Thuốc lá Thanh Hóa ngày càng được đẩy mạnh trong đó sản phẩm thuốc super slim ổn định với sản lượng cao.

Đẩy mạnh thị trường xuất khẩu

Ông Nguyễn Duy Phan - Tổng giám đốc công ty cho biết: Với hàng loạt các giải pháp được ban hành ngay từ đầu năm 2107, Thuốc lá Thanh Hóa vẫn nỗ lực đảm bảo hoàn thành các kế hoạch (KH) đặt ra. Cụ thể: Ước sản lượng thuốc lá bao tiêu thụ đạt 121 triệu bao, bằng 113,8% so cùng kỳ - và 120,4% so với kế hoạch. Trong đó, sản phẩm của JTI tuy sản lượng còn thấp nhưng cũng đã tăng 23,1%/cùng kỳ và 10,8% KH, xuất khẩu tăng 61,1%/cùng kỳ và 36,4% KH, do vậy doanh thu đã tăng 4,9% so với cùng kỳ và 25,2% KH.

Trong điều kiện kinh doanh vẫn còn khó khăn, giá các vật tư giấy tăng, công ty đã thực hiện tiết kiệm trên mọi lĩnh vực, nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị, nâng cao hiệu quả trong tổ chức sản xuất, khai thác các nguồn hàng gia công, xuất khẩu, giá bán các sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm xuất khẩu đều có lãi. Đây cũng là sự cố gắng của tập thể người lao động trong công ty.

Đối với công tác thị trường nội tiêu, công ty đã rà soát và loại bỏ một số sản phẩm sản lượng thấp; đầu tư một số sản phẩm mới như super slim, demi slim, nhờ công ty mẹ phối chế một mác thuốc, cải tiến lại sản phẩm bông sen truyền thống, mở rộng thêm các thị trường mới ở miền Trung, miền Nam, đồng thời tham gia giới thiệu sản phẩm trong hệ thống phân phối chung Vinataba để giảm cạnh tranh nội bộ.

"Công tác xuất khẩu cũng được công ty quan tâm, tích cực tìm kiếm các khách hàng xuất khẩu sang các vùng mới với các sản phẩm tiêu chuẩn super slim, cạnh tròn" - ông Nguyễn Duy Phan chia sẻ.

Mặc dù sản lượng Vinataba giảm mạnh nhưng do công ty đã khai thác được nguồn khách hàng xuất khẩu cũng như thuê mượn máy, tìm mọi biện pháp tiết kiệm chi phí, bố trí hợp lý hóa sản xuất, giảm tiêu hao, nâng cao năng suất lao động nên đã hoàn thành các chỉ tiêu mà tổng công ty đã giao. Đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận ước đạt 13 tỷ đồng, bằng 100,2%/ cùng kỳ nên đã đảm bảo quỹ lương được trích, đảm bảo đời sống của người lao động trong công ty với mức thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,2 triệu đồng/người/tháng.

Hiện nay, điểm yếu nhất của công ty là năng suất lao động còn thấp và kết quả SXKD vẫn còn phụ thuộc nhiều vào sản lượng Vinataba được giao, trong khi đó kế hoạch tiêu thụ nhãn quốc tế của JTI vẫn còn thấp và không ổn định. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động SXKD, ông Phan kiến nghị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm ổn định sản lượng Vinataba và chỉ đạo sát sao về sản xuất và tiêu thụ xì gà gộc và xì gà compact.

Năm 2018: Tăng cường công tác thị trường

Theo dự báo, năm 2018 tình hình cạnh tranh trên thị trường thuốc lá nội địa vẫn rất khốc liệt, các công ty lớn ra nhiều chủng loại thuốc với các tiêu chuẩn, chất lượng mới, ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ thuốc của công ty cũng như của các công ty nhỏ khác. Bên cạnh đó, giá bán các sản phẩm nội tiêu phải tăng chuẩn bị cho tăng thuế TTĐB từ 01/10/2019 nên càng khó giữ và phát triển thị trường...

Trước những khó khăn này, để đảm bảo thực hiện được các chỉ tiêu đề ra cho năm 2018, cụ thể: Tổng sản lượng thuốc bao dự kiến đạt 127,3 triệu bao; tổng doanh thu, nộp ngân sách ước đạt 648 tỷ đồng, nộp ngân sách 325 tỷ đồng; lợi nhuận dự kiến ở mức 13,6 tỷ đồng trước thuế... Công ty cũng đã xây dựng và ban hành một loạt các nhóm giải pháp cơ bản phù hợp với tình hình thực tế năm 2018 nhằm thực hiện thành công kế hoạch SXKD đề ra: Thứ nhất, tăng cường công tác thị trường để nâng cao sản lượng thuốc tiêu thụ nội địa, phấn đấu tăng so với năm 2017. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh các loại thuốc trung, cao cấp phù hợp với thị trường.

Thứ hai, triệt để tiết kiệm trên mọi lĩnh vực, phấn đấu đạt mục tiêu giảm 5% chi phí quản lý. Tiếp cận các nguồn vốn lãi xuất hợp lý. Tính toán lượng tồn kho hợp lý, đặc biệt đối với nguyên liệu, xem xét xử lý hàng hóa chậm luân chuyển, đảm bảo an toàn hàng hóa trong kho.

Thứ ba, Nâng cao hiệu quả sử dụng vật tư phụ tùng, hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị, năng suất lao động. Đẩy nhanh tiến độ các dự án thuê mượn máy xuất khẩu, nhanh chóng đưa vào sử dụng để nâng cao sản lượng thuốc xuất khẩu. Thực hiện tốt dự án sản xuất và phát triển sản phẩm xì gà để nhanh chóng mang lại lợi nhuận cho công ty.

Thứ tư, luân chuyển cán bộ, tái cơ cấu tổ chức hiệu quả hơn, rà soát các quy chế, quy định, thang bảng lương, nâng cao hiệu quả làm việc của người lao động trong toàn công ty. Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, môi trường, phòng chống cháy nổ...

Hà Chi