Đường dây nóng: 0904.305.588 - Email: dientu@baocongthuong.com.vn

Công khai Bộ, ngành, địa phương chưa tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

18:45 | 12/04/2018
Ngày 12/4, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 23, thảo luận Báo cáo của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thẳng thắn phê bình các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương, tập đoàn, tổng công ty chưa làm tốt công tác này.

17/35 Bộ, cơ quan Trung ương chưa ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Trình bày Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, năm qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bên cạnh đó, nhiều Bộ, cơ quan, địa phương cũng đã triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị mình theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bám sát yêu cầu Chính phủ.

Tuy nhiên, “đến hết năm 2017, vẫn còn 17/35 Bộ, cơ quan ở Trung ương; 17/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 16/22 tập đoàn, tổng công ty chưa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gửi về Bộ Tài chính theo quy định” – ông Đinh Tiến Dũng báo cáo và cho biết thêm, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  trong quản lý ngân sách nhà nước, công tác quản lý thu ngân sách nhà nước ở một số địa bàn, lĩnh vực chưa quyết liệt, chưa theo sát tình hình thực tiễn.

Vẫn còn tồn tại tình trạng: quản lý, sử dụng sai nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương; chi ngân sách tạm ứng, ứng trước ngoài dự toán chậm thu hồi; nợ xây dựng cơ bản, sử dụng vốn đầu tư ở nhiều Bộ, địa phương còn dàn trải, lãng phí... đã được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra.

Đặc biệt, việc phân bổ, sử dụng vốn vay trong đầu tư còn dàn trải, hiệu quả chưa cao, như: tại Dự án Tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo; dự án Xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông;... một số dự án vay lại vốn vay ODA, ưu đãi, bảo lãnh Chính phủ phát sinh rủi ro không trả được nợ, phải thực hiện tái cơ cấu tài chính… Những tồn tại, hạn chế này đã và đang gây lãng phí không nhỏ đối với nguồn lực của đất nước.

Trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo nói trên của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, ông Nguyễn Đức Hải một lần nữa nhấn mạnh, nhiều bộ, ngành, địa phương, đơn vị không gửi Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để Bộ Tài chính tổng hợp, theo dõi.

Trong khi đó, một số báo cáo đã gửi có tình trạng không nêu cụ thể số liệu, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại ngành, đơn vị mình cũng như tại các đơn vị được giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nên báo cáo của Chính phủ chủ yếu dựa vào kết quả của Thanh tra Bộ Tài chính, các cơ quan của Bộ Tài chính nên không thể đánh giá đầy đủ, toàn diện tình hình triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

“Thực trạng này thể hiện ý thức chưa nghiêm của một số Bộ, ngành, địa phương, đơn vị trong việc tuân thủ các quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và là một trong những nguyên nhân dẫn đến những bất cập, thiếu sót trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” – Báo cáo thẩm tra nêu rõ.

Công bố công khai hiện tượng thất thoát, lãng phí

Trong phần thảo luận, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cho rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế nói trên, như: do tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp; tác động tiêu cực từ tình hình thế giới đối với sản xuất kinh doanh trong nước; quy mô nền kinh tế nước ta còn nhỏ, khoa học công nghệ còn lạc hậu, năng lực nguồn nhân lực còn hạn chế,…

Tuy nhiên, nguyên nhân từ ý thức, trách nhiệm chưa cao, chưa gương mẫu, quyết liệt trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của một bộ phận cán bộ, công chức, người đứng đầu một số cơ quan, tổ chức, địa phương được nhiều thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đặc biệt nhấn mạnh.

Nhắc đến tính kỷ luật, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga và Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải chỉ rõ, ngay trong phụ lục kèm Báo cáo cho thấy rất nhiều Bộ, ngành, địa phương chưa có báo cáo gửi về Chính phủ hoặc chưa có Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nên đã ảnh hưởng tới chất lượng của Báo cáo.

Cụ thể hơn nữa, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu phân tích, Báo cáo cũng chưa đề cập được Bộ, ngành, địa phương nào làm chưa tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để phê bình xử lý trách nhiệm đơn vị làm chưa tốt hay biểu dương những đơn vị làm tốt.

Để khắc phục những hạn chế nói trên, nhiều ý kiến trong Thường vụ Quốc hội cho rằng, trong thời gian tới, cần làm quyết liệt, cương quyết và xử lý nghiêm túc hơn, đồng cần công bố công khai các hiện tượng thất thoát, lãng phí để dư luận lên án và kịp thời biểu dương các hành động thiết thực, làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê bình các Bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, tập đoàn, tổng công ty chưa có báo cáo.

“Đây cũng là giám sát của Quốc hội về việc chấp hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cho nên, không có báo cáo có nghĩa chưa chấp hành nghiêm”- Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nói và đề nghị, Chính phủ, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội điều chỉnh lại số liệu để sát, đúng với tình hình và hoàn chỉnh các báo cáo đầy đủ, nghiêm túc.

Hoàng Châu