Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 14/08/2018 22:11

​Công đoàn ngành Công Thương: Triển khai giải pháp phòng, chống tệ nạn

13:00 | 14/06/2018
Nhằm bảo vệ người lao động (NLĐ), ngăn chặn hiệu quả các tệ nạn xã hội (TNXH) trong doanh nghiệp (DN), Công đoàn Công Thương Việt Nam đã ban hành Kế hoạch thực hiệ ncông tác phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/ AIDS va  mạ idâm trong công nhân, viên chức lao động năm 2018.   
Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội 

Theo đó, các cấp công đoàn tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; phát huy vai trò của các cấp công đoàn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn phòng, chống tội phạm, ma tuý và các hoạt động truyền thông phòng, ngừa các tệ nạn ma tuý, HIV/ AIDS và mại dâm cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX); xây dựng và lựa chọn hình thức truyền thông phù hợp tại cơ sở để tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm, ma tuý, HIV/AIDS và mại dâm cho công nhân, NLĐ; chú trọng duy trì, phát huy hiệu quả mô hình "Tổ công nhân tự quản, khu nhà trọ công nhân tự quản không có tội phạm, ma tuý và TNXH" tại các KCN; kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, biểu dương các gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự. 

Ngoài ra, cần lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu, tập huấn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề... Đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình công nhân, viên chức, lao động trong giáo dục con, cháu tham gia phòng, chống tội phạm, ma tuý và TNXH. Tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng của tổ chức công đoàn, như: Xây dựng các phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, đăng tải tin, bài viết... về các hoạt động phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS và các TNXH trong công nhân, viên chức, lao động… 

Thực hiện Kế hoạch này, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã xây dựng, ban hành kế hoạch riêng và hướng dẫn các công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện. Theo nội dung kế hoạch, Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống ma túy, HIV/ AIDS và các TNXH; hướng mạnh về cơ sở và các vùng sâu, vùng xa biên giới, hải đảo, những nơi điều kiện kinh tế khó khăn. Cần lồng ghép các hoạt động tuyên truyền phòng, chống TNXH với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, tập huấn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống TNXH… 

Các cấp công đoàn trong nhiều DN ngành Công Thương cũng tăng cường tuyên truyền về hiểm họa của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ...), cần sa và các chất hướng thần mới để nâng cao ý thức tự phòng ngừa cho NLĐ. Quan tâm đến xã hội hóa công tác phòng, chống ma túy; huy động sự tham gia của nhiều cơ quan, DN và cộng đồng vào công tác này nhằm ngăn chặn có hiệu quả các loại ma túy xâm nhập vào cơ quan, DN, góp phần chăm lo bảo vệ sức khỏe NLĐ. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, chăm sóc, giúp đỡ, không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nghiện ma túy, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng… 

Điểm nhấn tuyên truyền giáo dục nhân Tháng Hành động phòng, chống ma tuý tập trung trong tháng 6/2018, với chủ đề "Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy".

Thanh Tâm