Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 14/08/2018 13:28
Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng

Còn một ngày sản xuất cũng làm tốt công tác môi trường

22:35 | 29/01/2018
Nhà máy sàng tuyển Nam Cầu Trắng sẽ ngừng hoạt động vào cuối năm 2018 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ninh. Vậy, công tác bảo đảm môi trường sẽ được quan tâm bảo đảm như thế nào trong năm 2018?
Xanh sạch đẹp trong ngoài nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng

 Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo tốt môi trường

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương về vấn đề quan trọng này, ông Vũ Tuấn Linh- Phó giám đốc Công ty Tuyển than Hòn Gai- Vinacomin- cho biết: Giữ gìn bảo vệ môi trường trong sản xuất  kinh doanh là vấn đề được Công ty Tuyển than Hòn Gai coi trọng hàng đầu.

Công tác này đối với Nhà máy sàng tuyển Nam Cầu Trắng càng được Công ty TTHG quan tâm hơn. Tại đây, trong năm 2017 và những năm gần đây, Công ty TTHG thực hiện các giải pháp đồng bộ về công tác môi trường, kết hợp sự vào cuộc tích cực của các tổ dân khu phố tham gia công tác cộng quản vệ sinh môi trường, nên môi trường trong khu vực sản xuất của Công ty, cũng như môi trường khu vực dân cư xung quanh nhà máy đạt kết quả tốt và được cải thiện rõ rệt. Các chỉ tiêu quan trắc của trạm quan trắc tự động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đặt tại nhà máy Tuyển Nam Cầu Trắng cũng như kết quả quan trắc môi trường hàng tháng: về bụi, ô nhiễm môi trường không khí, cũng như môi trường nước, tiếng ồn đều thấp hơn quy chuẩn cho phép của Luật bảo vệ môi trường.

Trong năm 2018, tại các cơ sở sản xuất, Công ty TTHG tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường. Đặc biệt là Nhà máy sàng tuyển Nam Cầu Trắng, trong khu vực hàng rào nhà máy, Công ty chủ động thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các giải pháp bảo vệ môi trường trong đề án bảo vệ môi trường kéo dài hoạt động của nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng tới hết năm 2018.

Phun nước xung quanh nhà máy hạn chế bụi phát tán các khu dân cư 

Ví như, việc vận chuyển than bằng đường sắt từ Lộ Phong ra Nhà máy Nam Cầu Trắng: các đoàn tầu thực hiện chất tải theo đúng mô hình quy định. Trước khi tầu rời khỏi ga Lộ Phong, vận chuyển than về Nam Cầu Trắng, phun tưới nước làm ẩm bề mặt than, nhằm hạn chế tối đa phát tán bụi vào không khí trong quá trình vận chuyển. Tiếp đó, khi các đoàn tầu đi vào mỏ, đều qua hệ thống rửa toa xe sạch sẽ.

Công ty cũng khai thác hiệu quả các công trình bảo vệ môi trường tại khu vực Nam Cầu Trắng, đó là hệ thống phun sương dập bụi các tuyển đường vận chuyển than nội bộ, lưới chống bụi bao quanh các kho than nằm sát khu dân cư. Các kho than cám khô của nhà máy tuyển, cũng đều may bạt che phủ kín các kho than cám khô, điều này khắc phục gió không lọt qua khe các bạt phủ kho than như trước,…

Đối với ngoài khu vực nhà máy, Công ty tiếp tục phát huy kinh nghiệm tốt về công công tác cộng quản phối hợp với cộng đồng dân cư các khu 6, 8 và 9 thuộc phường Hồng Hà và khu dân cư khu 6 phường Hà Tu… trong công tác vệ sinh tuyến đường bê tông số 1, gầm cầu Trắng, dọc tuyến đường sắt, như: thu gom rác thải, vật liệu xây dựng, dọn mương phía Bắc, phía Tây nhà máy và duy trì tưới nước chống bụi dọc tuyến đường 2 lần/ tuần, để hạn chế thấp nhất bụi phát tán vào các khu dân cư.

 “Đáng chú ý, chúng tôi sẽ linh hoạt bổ sung các giải pháp bảo vệ môi trường, như: điều chỉnh giờ tưới nước tuyến đường bê tông tuyển than, che bạt kín các kho than cám khô, để hạn chế thấp nhất bụi phát tán ra ngoài không khí khu vực các khu dân cư, cũng như trong khu vực nhà máy”- Ông Vũ Tuấn Linh nhấn mạnh.

Còn sản xuất một ngày, cũng chăm lo tốt công tác môi trường

Năm 2018 là năm cuối cùng nhà máy sàng tuyển Nam Cầu Trắng, hoạt động sản xuất tại đây. Vì vậy, riêng công tác bảo vệ môi trường khu vực này, được lãnh đạo Công ty Tuyển than Hòn Gai xác định tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và quan tâm hơn nữa công tác bảo vệ môi trường, để đảm bảo tiêu chí sản xuất phải gắn với bảo vệ môi trường.

 “Còn sản xuất một ngày thì còn phải quan tâm bảo vệ thật tốt  công tác môi trường, cũng như yêu cầu về bảo đảm vệ sinh an toàn lao động. Vấn đề này được triển khai chỉ đạo xuyên suốt trong tất cả các phân xưởng phòng ban, các khâu sản xuất tại các khu vực tại Nhà máy sàng tuyển Nam cầu Trắng”- Phó giám đốc Vũ Tuấn Linh nói rõ.

Trạm quan trắc môi trường tại nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng 

Theo đó, lãnh đạo công ty TTHG xác định năm 2018 tập trung một số giải pháp về môi trường tại nhà máy sàng tuyển Nam Cầu Trắng.

Thứ nhất, công tác tuyên truyền giáo dục vẫn tiếp tục duy trì làm thường xuyên, để nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường trong nếp sống hằng ngày

Thứ hai, tổ chức thực hiện nghiêm tất cả các giải pháp bảo vệ môi trường trong nhà máy, cũng như ngoài nhà máy gần khu vực dân cư. Nâng cao hơn trách nhiệm đội ngũ quản đốc, trưởng phòng, ca trưởng trong việc chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, tránh tư tưởng chợ chiều nhà máy sàng tuyển dừng hoạt động vào cuối năm 2018, mà coi nhẹ không thực hiện đầy đủ yêu cầu chất lượng công tác bảo vệ môi trường

Thứ ba, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền khu phố, công tác cộng quản, để cùng cộng quản kiểm soát ô nhiễm, làm tốt công tác môi trường… qua đó xử lý kịp thời những vấn đề xung quanh vấn đề môi trường phát sinh

Theo quan điểm đó, Công ty TTHG tiếp tục giao chỉ tiêu bảo vệ môi trường là một trong chỉ tiêu bắt buộc và nghiệm thu hàng tháng, đồng thời coi đây là chỉ tiêu chấm điểm thi đua tháng, quý… đối với các đơn vị.

Về quan trắc môi trường tại nhà máy, công ty vẫn tổ chức quan trắc định kỳ theo đúng quy định DTM về bảo vệ môi trường. Ngoài ra, để kiểm soát chặt chẽ bụi phát tán, Công ty TTHG tiếp tục quan trắc thêm việc bụi phát tán hàng tháng, để giúp công tác kiểm soát chỉ số bụi phát tán ra môi trường, bảo đảm tốt như quy định trong mọi điều kiện…

Xuân Phú