Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 17/08/2018 18:12

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt 115 đại biểu 'Doanh nghiệp hội nhập và phát triển'

14:02 | 07/01/2017
Sáng 7/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp mặt đoàn 115 đại biểu doanh nghiệp hội nhập và phát triển. Nói chuyện với các đại biểu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: "Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế là chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam". 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt   Ảnh: TTXVN

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ghi nhận sự đóng quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong hơn 30 năm đổi mới. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, các doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, phát huy tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội, từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp, tạo ra nhiều sản phẩm, hàng hóa chất lượng cao, giá thành hợp lý, cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài, tích cực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, làm ra nhiều của cải cho xã hội, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp cho ngân sách, góp phần nâng cao vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế. Kết quả nổi bật của đất nước thời gian qua là thu hút nguồn lực bên ngoài về vốn, công nghệ, quản trị... phục vụ phát triển đất nước; thị trường xuất khẩu được mở rộng, giá trị xuất khẩu ngày càng tăng; năng lực sản xuất, kinh doanh và tiềm lực kinh tế được nâng lên rõ rệt; năng lực cạnh tranh quốc gia từng bước được cải thiện. Quá trình này đã hình thành một lớp doanh nhân có kiến thức, năng động, có vai trò ngày càng lớn trong nền kinh tế quốc dân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị đội ngũ hơn nửa triệu doanh nghiệp Việt Nam cần nhận thức sâu sắc vinh dự và trách nhiệm là lực lượng tiên phong phát triển kinh tế-xã hội nước nhà và hội nhập quốc tế; cần tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đúng tinh thần và quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về hội nhập quốc tế với mục tiêu cao nhất là lợi ích quốc gia, dân tộc. 

Trên cơ sở các hiệp định đã được ký kết, nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, các doanh nghiệp cần xây dựng chương trình hành động cụ thể, đặc biệt chú trọng chiến lược sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường; tiếp tục phát huy nội lực và lợi thế so sánh, tranh thủ nguồn vốn, công nghệ mới, kinh nghiệm quản lý tiên tiến, không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ...

Cùng đó, các doanh nghiệp cần xây dựng và triển khai thực hiện tốt cơ chế hợp tác giữa doanh nghiệp, doanh nhân với các nhà khoa học trong việc nghiên cứu, triển khai, ứng dụng kết quả, thành tựu khoa học-công nghệ tiên tiến nhằm chủ động nắm bắt những cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại; nâng cao nhận thức về giá trị kinh tế và những lợi ích hợp pháp của việc thương mại hóa các sản phẩm trí tuệ cũng như việc tuân thủ nghiêm túc Luật Sở hữu trí tuệ.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp Việt cần chủ động xây dựng và thực hiện các biện pháp bảo vệ lợi ích chính đáng của nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong nước; tích cực tham gia vào các thể chế thương mại-tài chính-tiền tệ khu vực và toàn cầu; xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, đề cao trách nhiệm xã hội, có đủ năng lực, trình độ tham gia có hiệu quả vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị toàn cầu. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: "Cộng đồng doanh nghiệp cần nỗ lực phấn đấu xây dựng thương hiệu Việt Nam - “Made in Vietnam" trên trường quốc tế, làm chủ thị trường trong nước và thời gian tới có đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đạt tầm cỡ khu vực, từng bước vươn ra thế giới".

Chương trình “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển” do Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Công Thương, Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tổ chức bình chọn và vinh danh.

Sau 5 tháng triển khai công tác bình chọn, được sự quan tâm, phối hợp của các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, Ban tổ chức đã tập hợp danh sách hơn 500 doanh nghiệp tiêu biểu theo đề cử của các địa phương. Sau quá trình thẩm định, Ban tổ chức quyết định bình chọn 120 doanh nghiệp đạt số điểm bình chọn cao nhất để báo cáo Chủ tịch nước. Đây là những doanh nghiệp đạt được những điều kiện cạnh tranh quốc tế, chất lượng sản phẩm, dịch vụ không ngừng được nâng cao trong quá trình hội nhập quốc tế, hứa hẹn tiềm năng phát triển bền vững sau hội nhập quốc tế. Đặc biệt, Ban tổ chức chương trình thống nhất cao quan điểm về cơ cấu doanh nghiệp được bình chọn để vinh danh trong chương trình như sau : 20% trên tổng số là doanh nghiệp nhà nước; 20% là các doanh nghiệp, công ty cổ phần quy mô lớn, 40% là các doanh nghiệp nhỏ và vừa; 20% là các oanh nghiệp tư nhân nhỏ. Đây chính là thể hiện sự quan tâm, động viên tới tất cả các thành phần kinh tế, đối tượng doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt khối doanh nghiệp tư nhân là động lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà cho các đại biểu tại buổi gặp mặt

Bên cạnh ý nghĩa động viên các doanh nghiệp tiêu biểu trong hội nhập quốc tế, chương trình bình chọn và vinh danh “Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển” còn mang ý nghĩa góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp, doanh nhân có bản sắc Việt Nam, nuôi dưỡng khát vọng, vươn lên làm giàu cho chính mình, cho đất nước, phát huy tiềm năng, nỗ lực nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm dịch vụ, đạo đức và văn hóa kinh doanh, ngày càng đạt hiệu quả kinh tế cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

P.V