Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 15/08/2018 19:37

Các thành viên WTO hoàn thành các phiên họp đầu tiên về đàm phán trợ cấp thủy sản

09:30 | 21/05/2018
Các thành viên WTO trong Nhóm Đàm phán về Quy tắc đã tổ chức các phiên họp đầu tiên từ ngày 14 -17/5 về trợ cấp thủy sản kể từ Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 11 (MC11) phù hợp với chương trình làm việc được xây dựng từ tháng 5 đến tháng 7.

Các thành viên đã trao đổi quan điểm và thông tin về hỗ trợ vốn và chi phí hoạt động của các chính sách thủy sản và liên quan, trong bối cảnh công việc về nguyên tắc trợ cấp nhằm tăng cường hoặc duy trì năng lực đánh bắt thủy sản hoặc đóng góp quá mức.

Như đã nêu trong chương trình làm việc thống nhất, các cuộc họp diễn ra trong 4 ngày với một phiên họp kỹ thuật, các thành viên trình bày thông tin về các chương trình hỗ trợ thủy sản liên quan;  tổ chức thảo luận chuyên đề tập trung vào các vấn đề liên quan đến thiết lập nguyên tắc về trợ  cấp để tăng cường và/ hoặc duy trì khả năng đánh bắt và trợ cấp góp phần vào công suất dư thừa và đánh bắt quá mức. Đối xử đặc biệt và khác biệt cho các thành viên đang phát triển và kém phát triển vì nó liên quan đến những vấn đề đã được thực hiện. Ngoài ra, thời gian được phân bổ trong các phiên họp song phương giữa các thành viên.

Trong ngày họp cuối cùng, các thành viên tiến hành sắp xếp các đề xuất liên quan đến phạm vi, bao gồm các loại biện pháp và hoạt động trợ cấp được điều chỉnh bởi nguyên tắc, khía cạnh địa lý, một số biện pháp được đề xuất loại trừ. Phiên bản mới nhất của tài liệu bao gồm lời văn đã được điều chỉnh, kể cả những văn bản được chuẩn bị cho Hội nghị MC11 vào tháng 12/2017 tại Buenos Aires.

Chủ tịch của Nhóm Đàm phán - Đại sứ Mexico Roberto Zapata Barradas - khi kết thúc phiên họp đã tin rằng, các cuộc thảo luận có hiệu quả, cả trong việc tăng cường hiểu biết về một số vấn đề và xác định những lĩnh vực cần tiếp tục làm rõ. Theo chương trình làm việc, các phiên họp sắp tới sẽ được tổ chức ngày 11-14/6 để thảo luận các vấn đề liên quan đến trợ cấp thủy sản đánh bắt quá mức, cùng với đơn giản hóa lời văn của các định nghĩa.

Trong Quyết định của các Bộ trưởng về Trợ cấp thủy sản tại hội nghị MC11, các thành viên thống nhất tiếp tục tham gia vào đàm phán trợ cấp thủy sản nhằm thông qua một thỏa thuận tại Hội nghị Bộ trưởng tiếp theo vào năm 2019 về các nguyên tắc toàn diện và hiệu quả, ngăn cấm một số hình thức trợ cấp thủy sản góp phần đánh bắt quá mức và xóa bỏ các trợ cấp góp phần đánh bắt trái phép, không báo cáo và không quy định (IUU).

T.M