Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 20/09/2018 00:28

Các sáng kiến mới về thương mại điện tử, tạo thuận lợi đầu tư và doanh nghiệp MSME

17:49 | 14/12/2017
Trong ngày làm việc cuối cùng của Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 11 (MC 11), ngày 13/12, các nhóm thành viên WTO đã đưa ra các sáng kiến mới nhằm tiến tới đàm phán về các vấn đề thương mại điện tử, tạo thuận lợi đầu tư, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME).

Về thương mại điện tử, 71 thành viên sẽ khởi động đàm phán WTO trong tương lai về các khía cạnh của thương mại điện tử liên quan đến thương mại, với sự tham gia của tất cả thành viên WTO. Những người ủng hộ sáng kiến này cho biết cuộc họp đầu tiên sẽ được tổ chức vào quý I/2018 và cho đến nay, nhóm này chiếm gần 77% thương mại toàn cầu. WTO công nhận các cơ hội và thách thức mà các nước đang phát triển phải đối mặt về thương mại điện tử, nhất là các nước kém phát triển, các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Kể từ Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 10 (MC 10) tại Nairobi năm 2015, các thành viên đã thống nhất sẽ thảo luận vấn đề này theo các quy tắc WTO và triển khai sáng kiến về thương mại điện tử không vi phạm các hiệp định hiện tại của WTO. Theo đó, khuyến khích tất cả các thành viên WTO tham gia, nhằm mở rộng lợi ích của thương mại điện tử với các doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Tổng Giám đốc WTO và Chủ tịch Hội nghị MC 11 tại phiên bế mạc ngày 13/12

Về tạo thuận lợi đầu tư, có 70 thành viên WTO công nhận mối liên kết giữa đầu tư, thương mại và phát triển, theo đó đưa ra kế hoạch theo đuổi các cuộc thảo luận với mục tiêu xây dựng một khuôn khổ đa phương về tạo thuận lợi đầu tư. Nhóm thành viên đưa ra sáng kiến này chiếm khoảng 73% thương mại và 66% đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu, thống nhất tổ chức cuộc thảo luận đầu tiên vào đầu năm 2018, nhằm xác định và xây dựng các yếu tố của một khuôn khổ về tạo thuận lợi cho FDI theo hướng cải thiện sự minh bạch và đáng tin cậy của các biện pháp đầu tư; đơn giản hóa, đẩy nhanh các thủ tục hành chính; tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin, trao đổi thông lệ, củng cố quan hệ với các bên liên quan, kể cả về ngăn ngừa tranh chấp. Các cuộc thảo luận này sẽ không giải quyết vấn đề mở cửa thị trường, bảo vệ đầu tư, và giải quyết tranh chấp giữa nhà nước với nhà đầu tư. WTO thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên đang và kém phát triển tham gia vào dòng đầu tư toàn cầu sẽ là mục tiêu cốt lõi của khuôn khổ này. Các hoạt động hợp tác với các tổ chức liên chính phủ, các nước đang phát triển và kém phát triển trong thực thi khuôn khổ đa phương sẽ được đánh giá để các chương trình hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ xây dựng năng lực có thể góp phần giải quyết các nhu cầu cần thiết cho các thành viên.

Về doanh nghiệp MSME, có 87 thành viên WTO (bao gồm cả Việt Nam) -  chiếm khoảng 78% xuất khẩu của thế giới - đã đưa ra tuyên bố chung về ý tưởng thiết lập Nhóm Công tác không chính thức mang tính đa phương về MSME tại WTO và thu hút sự quan tâm của tất cả các thành viên. Các cuộc thảo luận dự kiến sẽ giải quyết các trở ngại liên quan đến hoạt động thương mại quốc tế hiện đang gây cản trở cho các doanh nghiệp MSME. Với tinh thần minh bạch nhất, nhóm này sẽ đàm phán về các vấn đề liên quan đến MSME bao gồm cải thiện tiếp cận thông tin, cách thức thúc đẩy môi trường đáng tin cậy cho doanh nghiệp, giảm chi phí thương mại bao gồm tạo thuận lợi thương mại, vận tải và logistics, thủ tục và yêu cầu liên quan đến xuất xứ, hợp tác với các thể chế đa phương, tiếp cận tài chính tốt hơn cho doanh nghiệp, xác định vấn đề lợi ích cụ thể của MSME có thể giải quyết được trong các báo cáo rà soát chính thương mại của WTO, xem xét các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực có tính đến nhu cầu thương mại và thách thức của MSME. Nhóm Công tác không chính thức về MSME của WTO sẽ báo cáo định kỳ thường xuyên với các thành viên, các Chính phủ, Đại hội đồng WTO và Hội nghị Bộ trưởng WTO để chia sẻ thông tin và nâng cao giá trị thiết thực của sáng kiến này.

TIN LIÊN QUAN
Những khuyến nghị từ đại diện cộng đồng doanh nghiệp thế giới

Việt Dũng