Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 17/08/2018 18:18

Bộ Công Thương: Triển khai chấm điểm chỉ số cải cách hành chính

06:11 | 28/01/2018
Bộ Công Thương vừa có văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017.
Giao dịch tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương Ninh Bình

Việc triển khai nhằm thực hiện Quyết định số 22/QĐ-BNV ngày 5/1/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về xác định chỉ số CCHC, Quyết định số 2948/ QĐ-BNV ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án Xác định chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, sẽ có 6 đơn vị chủ trì đánh giá, chấm điểm gồm: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Cục Thương mại điện tử và Kỹ thuật số. Ngoài ra, các đơn vị có thủ tục hành chính như: Vụ Kế hoạch, Vụ Thị trường trong nước, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Hóa chất, Cục Xúc tiến thương mại… đều phải thực hiện tự đánh giá, chấm điểm.

Các lĩnh vực chấm điểm, đánh giá bao gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thủ tục hành chính; hiện đại hóa hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vị quản lý nhà nước của Bộ; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công.

Tùy theo chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị tự đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần ở từng lĩnh vực. Văn bản báo cáo và các tài liệu kiểm chứng liên quan do lãnh đạo đơn vị phê duyệt gửi về Văn phòng Bộ trước ngày 31/1/2018.

Theo Đề án Xác định chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ số CCHC năm 2017 sẽ có nhiều điểm mới như: Cơ cấu điểm vẫn giữ thang điểm 100. Trong đó, điểm do các bộ, cơ quan ngang bộ tự đánh giá, chấm điểm là 63.5 điểm; điểm điều tra xã hội học là 36.5 điểm (năm 2016, điểm tự chấm: 62 điểm; điểm điều tra xã hội học: 38 điểm). Số lượng tiêu chí, tiêu chí thành phần xác định chỉ số CCHC năm 2017 lần lượt là 37 và 79.

Sau khi hoàn thiện chấm điểm, các đơn vị sẽ gửi văn bản báo cáo tự đánh giá, chấm điểm và tài liệu kiểm chứng đến Bộ Nội vụ để tổ chức thẩm định; đồng thời, cập nhật thông tin trên Hệ thống trực tuyến quản lý chấm điểm xác định chỉ số CCHC do Bộ Nội vụ quản lý, vận hành.

Đối với công tác điều tra xã hội học năm 2017 sẽ có 4 đối tượng gồm: Lãnh đạo các tổng cục, cục, vụ thuộc Bộ Công Thương; công chức phụ trách công tác CCHC thuộc Bộ; lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; lãnh đạo cấp phòng thuộc các Sở Công Thương (năm 2016 chỉ có 3 đối tượng) .

Về đơn vị chủ trì tổ chức điều tra xã hội học năm 2016, Bộ Nội vụ tổ chức điều tra xã hội học đối tượng 3; các bộ tổ chức điều tra xã hội học đối tượng 1 và 2. Năm 2017, tất cả 4 điều tra xã hội học đều do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (bưu điện các tỉnh, thành phố) trực tiếp thực hiện.

 

Đình Dũng