Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 16/08/2018 15:51
Ông Lê Đức Chung - Vụ Khoa học giáo dục Tài Nguyên và Môi trường (Bộ Kế hoạch và Đầu tư):

Bộ Công Thương tích cực thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh

13:00 | 30/01/2018
Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh (TTX) thời kỳ 2013 - 2020 và tầm nhìn đến 2050 tại Quyết định 1393/QĐ- TTg, Bộ Công Thương đã có những hành động rất cụ thể hưởng ứng Chiến lược.
Ảnh minh họa

Cụ thể, Bộ đã xây dựng Kế hoạch hành động TTX của ngành giai đoạn 2015 - 2020. Trong đó, đã cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại để thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của Chiến lược quốc gia về TTX đã được Thủ tướng phê duyệt. Bộ Công Thương cũng chủ trì soạn thảo một loạt các quyết định liên quan đến TTX để Thủ tướng Chính phủ ban hành như: Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050; Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam; Cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

Sau khi Chính phủ ban hành văn bản, Bộ Công Thương cũng kịp thời đưa ra các Thông tư hướng dẫn thực hiện. Đơn cử tháng 4/2017, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 11/2017/QĐ- TTg về Cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam thì đến tháng 11/2017, Bộ Công Thương đã ra Thông tư số 16/2017/TT- BCT hướng dẫn chi tiết các quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. Đây là hành động thể hiện sự tích cực và kịp thời của Bộ Công Thương trong thực hiện Chiến lược quốc gia về TTX.

C.H