Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 20/09/2018 00:33
TS. Lưu Bích Hồ - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư):

Bộ Công Thương “tạo cảm hứng” về cải cách hành chính

07:19 | 27/12/2017
2017 được đánh giá là năm thành công của Bộ Công Thương trên rất nhiều lĩnh vực như tăng trưởng xuất khẩu, tăng trưởng công nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho DN và cổ phần hóa khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Trong đó, nổi bật là những kết quả thuộc lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho DN.

Với việc tuyên bố cắt giảm 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực Bộ Công Thương quản lý, được đánh giá là “sự kiện” chưa từng có trong lịch sử ngành Công Thương. Điều này đã tạo tiền đề quan trọng, thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương cắt giảm điều kiện kinh doanh, mở ra cơ hội thuận lợi hơn cho cộng đồng DN.

Cùng với cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh, Bộ Công Thương cũng là một trong những Bộ đi đầu đưa ra kế hoạch cải cách bộ máy, tinh giản đầu mối. Bộ Công Thương đã cắt giảm 5 đầu mối, từ 35 Vụ, Cục và tương đương xuống còn 30 đầu mối, trong đó có 26 đơn vị hành chính và 4 đơn vị sự nghiệp công lập.

Những việc làm của Bộ Công Thương trong năm 2017 cho thấy quyết tâm của người đứng đầu, đồng thời tạo cảm hứng cho các bộ, ngành trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho DN, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2017.

Chu Huỳnh