Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 21/09/2018 11:32

Bộ Công Thương góp phần vào thành công hoạt động thông tin đối ngoại của Chính phủ

11:38 | 21/12/2017
Ngày 21/12, tại Đà Nẵng, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn 2013 – 2017 và triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 – 2020.  

 

Toàn cảnh Hội nghị

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động, các bộ, ngành, địa phương đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, bước đầu thực hiện được mục tiêu đề ra. Các bộ, ngành, địa phương đã bước đầu hoàn thiện được hành lang pháp 1ý, trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành nhiều văn bản, quy hoạch, kế hoạch, chương trình công tác về thông tin đối ngoại, ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; bố trí được cán bộ phụ trách hoặc kiêm nhiệm để triển khai hoạt động công tác thông tin đối ngoại. 

Các bộ, ngành địa phương đã chú trọng hơn đến công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thông tin đối ngoại; cùng phối hợp đón, hướng dẫn và tạo điều kiện cho hàng nghìn phóng viên nước ngoài vào Việt Nam hoạt động báo chí, viết bài, đưa tin quảng bà về đất nước, con người và thành tựu của Việt Nam; đấu tranh, giải thích làm rõ các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch; công tác nắm bắt thông tin sai lệch được thực hiện có hiệu quả theo chỉ đạo của Ban tuyên giáo Trung ương và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Công tác quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam qua các cổng thông tin điện tử, báo đài từng bộ, ngành, địa phương được đẩy mạnh…..

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế trong công tác thông tin đối ngoại như hiệu lực quản lý nhà nước chưa cao, sự phối hợp công tác còn thiếu nhịp nhàng; nội dung thông tin đối ngoại còn hạn chế, chưa đầy đủ, kịp thời, thiếu chiều sâu, thiếu sức thuyết phục và chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế; chưa sử dụng hiệu quả các phương thức truyền thông hiện đại phục vụ công tác thông tin đối ngoại và lực lượng cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại chủ yếu là kiêm nhiệm, thiếu kỹ năng nghiệp vụ. 

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, Bà Lâm Thị Quỳnh Anh – Văn phòng BCĐ liên ngành về Hội nhập kinh tế quốc tế - Bộ Công Thương cho biết, trên cơ sở những nhiệu vụ chủ yếu trong chương trình hành động về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 – 2020 đã được Bộ Công Thương phê duyệt, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc đã xây dựng và triển khai chương trình cụ thể và chi tiết cho đơn vị mình, bảo đảm thực hiện kịp thời và hiệu quả những nội dung của chương trình hành động.

“Các báo, tạp chí thuộc Bộ đã chủ động mở nhiều chuyên mục tuyên truyền sâu rộng về công tác hội nhập, đưa thông tin với 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, tạo sự thuận lợi trong việc cung cấp thông tin cho độc giả trong và ngoài nước.” Bà Quỳnh Anh nói.

Đại diện đến từ Bộ Công Thương cho biết thêm, năm 2017, Bộ Công Thương được giao tổ chức nhiều sự kiện quan trọng nằm trong khuôn khổ các sự kiện thuộc Năm APEC Việt Nam 2017, như Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 23 (MRT 23) và các Hội nghị liên quan năm trong khuôn khổ các sự kiện thuộc Năm APEC Việt Nam 2017; Bộ đã phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng, triển khai các kế hoạch tuyên truyền về các sự kiện APEC nêu trên; Tuyên truyền ASEAN nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN và 22 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, Tuyên truyền về Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 49… Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và người lao động trong ngành cũng được quan tâm thường xuyên thông qua các khóa đào tạo, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm…

Giai đoạn 2018-2020 là giai đoạn có nhiều hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các sự kiện lớn của đất nước. Vì vậy, trong giai đoạn 2018 – 2020, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục phát huy các kết quả công tác thông tin đối ngoại trong thời gian qua, đồng thời triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại bám sát những ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước; bám sát các sự kiện chính trị văn hóa quan trong của đất nước; phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương để xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh, nhạy cảm và tạo sự đồng thuận trong nước, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để hoàn thành tốt các nhiệm vụ thông tin đối ngoại trọng tâm trong thời gian tới, đạt được mục tiêu Chương trình hành động đã đề ra.

 

Vũ Lê