Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 15/08/2018 02:39

Bộ Công Thương đổi mới tuyên truyền về hội nhập kinh tế

11:29 | 30/05/2018
Công tác tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) đã được Bộ Công Thương tích cực, chủ động triển khai. Bộ Công Thương cũng là cơ quan đi đầu trong việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác này.

Tuyên truyền HNKTQT được Bộ Công Thương thực hiện đa dạng, phong phú về nội dung và hình thức từ hội nghị, hội thảo, phát hành ấn phẩm, tài liệu, thông qua báo chí, đến thực hiện hỏi đáp trên mạng, tọa đàm trực tuyến.

Chỉ tính riêng năm 2017, Bộ Công Thương đã thực hiện 10 chương trình phổ biến chuyên sâu tại các địa phương về HNKTQT, thực thi các cam kết của Việt Nam trong ASEAN và các Hiệp định thương mại tự do (FTA). Đồng thời, tổ chức Diễn đàn HNKTQT năm 2017 dưới sự điều hành của Thủ tướng, có sự tham gia của nhiều đại biểu đến từ các cơ quan trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, 63 địa phương, các viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp...; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức chuỗi hội nghị theo vùng, miền để phổ biến thông tin về các FTA mà Việt Nam đã ký kết, Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (RCEP), cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về HNKTQT. Bộ Công Thương cũng biên soạn các tài liệu phổ biến, hướng dẫn thực thi cam kết FTA thích hợp cho từng ngành, lĩnh vực cụ thể, qua đó, giúp cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp dễ tìm hiểu và áp dụng cam kết trong các FTA.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thực thi các cam kết AEC, chuẩn bị tham gia các FTA thế hệ mới (EVFTA, CPTPP), Bộ Công Thương đã và đang tích cực nâng cao hiệu quả công tác tuyên tuyền HNKTQT theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn, đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân.

Tới đây, Bộ Công Thương sẽ xây dựng kế hoạch tổng thể hàng năm để triển khai thực hiện. Ngoài ra, trên cơ sở đề xuất của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, tập trung đẩy mạnh hội nhập ngoài nước, tăng cường hội nhập trong nước; hướng dẫn, thực thi các cam kết hội nhập cho cán bộ quản lý nhà nước địa phương, nhất là cán bộ làm công tác hội nhập, hiệp hội ngành hàng; tuyên truyền tới các doanh nghiệp nội dung đẩy mạnh thực hiện cam kết quốc tế, tình hình đàm phán các FTA; hướng dẫn doanh nghiệp về các cam kết, lộ trình, cách thức vận dụng, thực thi các cam kết; chuyển tải những phân tích, dự báo về cơ hội, thách thức khi thực thi các cam kết để giúp doanh nghiệp đánh giá được cơ hội, thách thức đối với lĩnh vực, ngành nghề có liên quan, từ đó, có chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp nhằm tận dụng tối đa cơ hội, vượt qua thách thức.

Phổ biến thông tin, tuyên truyền về HNKTQT là vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành, không chỉ riêng Bộ Công Thương. Việc chủ động tìm hiểu, tiếp cận thông tin là quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp, người dân và đối tượng có liên quan. Bộ Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục đóng vai trò là cơ quan đầu mối tích cực tuyên truyền HNKTQT. Tuy nhiên, cần có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của tất cả các cấp, bộ, ngành, cơ quan truyền thông để tuyên truyền về HNKTQT rộng khắp và thực chất. 

Doanh nghiệp cần đồng hành cùng Chính phủ, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan trong việc xã hội hóa và chia sẻ trách nhiệm để công tác tuyên truyền HNKTQT hiệu quả hơn.

Lan Ngọc