Đường dây nóng: 0904.305.588 - Email: dientu@baocongthuong.com.vn

Năm 2020: GDP vùng Bắc Bộ đạt 5.500 USD/người

09:43 | 26/06/2014
Đó là mục tiêu trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố vào chiều ngày 25/6.
Năm 2020, GDP bình quân đầu người vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đạt 5.500 USD

Năm 2020, GDP bình quân đầu người vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đạt 5.500 USD

CôngThương - Theo Quy hoạch, mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2011-2015 của toàn vùng sẽ đạt 7,5%; giai đoạn 2016-2020 đạt 9%, gấp 1,25 lần mức bình quân của cả nước và giai đoạn 2021-2030 đạt 8,7%, gấp 1,3 lần mức bình quân chung cả nước.

GDP bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 3.200-3.500 USD, đến năm 2020 đạt 5.500 USD và đạt 10.500- 12.000 USD vào năm 2030.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, đến năm 2015 tỷ trọng nông lâm thủy sản trong GDP là 7,7%; công nghiệp- xây dựng 48,3% và dịch vụ 44%; đến năm 2030 có tỷ trọng tương ứng là 2,2%- 47,8% và 50%%.

Tỷ trọng giá trị xuất khẩu so với cả nước bằng 27-29% vào năm 2015; 32% vào năm 2020 và 39% vào năm 2030.

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ bao gồm 7 tỉnh, thành phố: Thủ đô Hà Nội, TP Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc và Bắc Ninh. 

Các chỉ tiêu về xã hội, phấn đấu đến năm 2015 60% lao động toàn vùng đã qua đào tạo; năm 2020 là 80% và năm 2030 là trên 90%.

Đảm bảo đến năm 2030 100% người dân trong vùng có nhà ở với tiện nghi sinh hoạt cần thiết phù hợp với trình độ phát triển kinh tế- xã hội Thủ đô và các tỉnh, thành phố trong vùng với diện tích nhà ở bình quân đầu người khu vực độ thị đạt 20-25m2/ người.

Mục tiêu đến năm 2030 100% hệ thống cáp điện, cáp thông tin ở các thành phố, thị xã được ngầm hóa; trên 70% dân số sử dụng internet; 100% hộ dân được cung cấp nước sạch, sinh hoạt và cơ bản giải quyết được vấn đề ngập úng ở khu vực đô thị.

Nguyễn Hòa