Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 26/09/2018 11:26

Bảo hiểm xã hội Việt Nam- Hướng tới cấp thẻ bảo hiểm điện tử

06:10 | 10/01/2018
Năm 2018, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) cam kết sẽ nỗ lực phấn đấu giảm số giờ giao dịch còn 49 giờ, và hướng tới cấp thẻ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử theo đúng lộ trình.
BHXH Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Báo cáo mới nhất từ BHXH Việt Nam, hiện ngành đã cung cấp 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; trên 236 nghìn đơn vị, doanh nghiệp đã đăng ký và thực hiện giao dịch điện tử. Đồng thời, đã hoàn thành tin học hóa việc quản lý và lưu trữ đối với 4,5 triệu hồ sơ hưởng BHXH. Theo đó, thủ tục hành chính (TTHC) đã giảm từ 115 bộ năm 2016 xuống còn 28 bộ theo các quy trình nghiệp vụ.

BHXH Việt Nam đã giao cho Viện Khoa học BHXH và các đơn vị phối hợp thực hiện tái cấu trúc các quy trình nghiệp vụ để hướng tới năm 2018 chỉ còn duy nhất một quy trình bao hàm kết nối, liên thông tất cả các mảng của BHXH Việt Nam, từ thu, sổ, thẻ, tài chính - kế toán... theo hướng điện tử hóa. Đồng thời, hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về BHYT theo hộ gia đình, kết nối với cơ sở dữ liệu thu, phát hành thẻ BHYT và sổ BHXH trên cơ sở mỗi người dân có một mã số an sinh.

Với kết quả đạt được trong cải cách TTHC năm 2017, năm 2018 ngành BHXH đặt mục tiêu phấn đấu giảm số giờ giao dịch còn 49 giờ. Đặc biệt, theo ông Phạm Lương Sơn- Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam- năm 2018 ngành BHXH sẽ khởi động việc cấp thẻ BHXH, BHYT điện tử cho người dân, đây là bước ngoặt trong việc nâng cao tổ chức thực hiện và quản lý BHXH, BHYT.

Theo đó, thẻ điện tử BHXH, BHYT có thể kết nối, tích hợp với thẻ an sinh xã hội đang được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai. Điều này phù hợp với chủ trương cải cách TTHC của Chính phủ, ngành cũng như đáp ứng yêu cầu Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tạo thuận lợi cho người dân. “Tuy nhiên, để thực hiện thành công mục tiêu này, vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc, BHXH Việt Nam đang đẩy mạnh hoạt động lấy ý kiến đóng góp, giúp đỡ từ các chuyên gia và các bộ, ngành liên quan”- ông Sơn cho hay.

Ông Chu Minh Tộ- Trưởng ban Sổ- Thẻ (BHXH Việt Nam) - cho biết: Căn cứ Luật BHXH, Luật BHYT và chỉ đạo của BHXH Việt Nam, từ tháng 9/2017, Ban Sổ - Thẻ đã chủ trì dự thảo 2 quyết định về mẫu và quy trình kiểm soát dữ liệu, cấp, quản lý thẻ BHXH, BHYT điện tử. Đến nay, các dự thảo đã cơ bản hoàn thiện.

Về mẫu thẻ BHXH, BHYT điện tử sẽ có mã số được cấp theo mã số BHXH. Khi đối tượng tham gia có mã số công dân sẽ đồng bộ, chuyển đổi theo mã số công dân để phù hợp với giai đoạn đầu khi Bộ Công an chưa hoàn chỉnh dữ liệu mã công dân. Giai đoạn đầu, thẻ điện tử sẽ là thẻ nhựa in mã vạch để tận dụng các đầu đọc đang được hầu hết cơ sở khám chữa bệnh trang bị, giúp giảm chi phí đầu tư. Trên thẻ điện tử chỉ in các thông tin ít thay đổi và in ảnh theo yêu cầu của người tham gia. Thông tin của đối tượng tham gia được quản lý, lưu trong cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam.

Ông Phạm Lương Sơn - Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam: Việc thực hiện, ban hành thẻ BHXH, BHYT điện tử là nhiệm vụ được Quốc hội giao cho ngành BHXH phải thực hiện xong trước năm 2020.

Bảo Thoa