Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Email: dientu@baocongthuong.com.vn

Báo chí cần phát huy vai trò chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống!

18:41 | 06/01/2017
Chiều 6/1, tại Hà Nội, Ban tuyên giáo Trung ương, Mặt trận Tổ quốc và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống”.

Ông Võ Văn Thưởng – Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương - phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại tọa đàm, ông Võ Văn Thưởng – Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương -  khẳng định vai trò quan trọng của báo chí trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung cũng như việc chống suy thoái, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Theo đó, báo chí đã phát hiện nhiều vụ việc tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái đạo đức, góp phần làm trong sạch, mang lại công bằng, tạo niềm tin cho xã hội vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, bản thân báo chí vẫn còn nhiều tồn tại cũng như gặp khó khăn như hạn chế về thông tin, đưa tin chưa thường xuyên, chưa cân đối hài hòa giữa xây và chống, tính đấu tranh chưa sắc….

Trong quá trình tác nghiệp, nhà báo còn gặp nhiều khó khăn trong việc lấy thông tin vì nhiều nguyên nhân như: Nhận thức của cơ quan nhà nước về vai trò của báo chí trong phòng chống tham nhũng, phản ánh tiêu cực, chống suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa; các quy định của pháp luật, chỉ đạo định hướng về thông tin chưa rõ ràng. Nhiều cơ quan, đơn vị chưa phối hợp tốt, né tránh báo chí, không chịu cung cấp thông tin; việc đầu tư hỗ trợ cho báo chí thực hiện nhiệm vụ chưa tương xứng.

Để phát huy tốt vai trò của báo chí trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, thời gian tới, các cơ quan báo chí, lãnh đạo báo chí phải quán triệt, nhận thức đầy đủ về các biểu hiện suy thoái; khắc phục những tồn tại nhược điểm trong nội bộ; tăng cường đào tạo cho đội ngũ làm báo; tăng số lượng, chất lượng bài viết tốt tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Chia sẻ tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam - khẳng định: “Tham nhũng, suy thoái đạo đức, tư tưởng, lối sống đang là sự đe dọa tồn vong với đảng, với đất nước; do đó báo chí cần tích cực hơn nữa, tạo thành một phong trào đấu tranh vì không làm bây giờ sẽ không có cơ hội khác. Tuy nhiên, cũng cần xây dựng cơ chế tháo gỡ khó khăn, khuyến khích báo chí thực hiện. Và Mặt trận Tổ quốc sẽ cùng đồng hành với báo chí, vận động toàn dân tham gia nhiệm vụ này”.

Theo đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - thời gian qua, báo chí đã thực sự nêu cao vai trò chủ lực, xung kích trên mặt trận tư tưởng trong đấu tranh chống tiêu cực nói chung, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng nói riêng; phát hiện, phản ánh, đưa ra ánh sáng những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nhiều vụ việc do báo chí phát hiện đã được các cơ quan chức năng xem xét, xử lý nghiêm minh, có tác dụng răn đe, ngăn ngừa và có tính giáo dục cao. Tuy vậy, vẫn còn một bộ phận báo chí chưa coi trọng công tác đấu tranh tư tưởng, nặng về phản ánh mặt trái, tiêu cực mang tính vụn vặt trong đời sống thường ngày. Cá biệt, có những nhà báo đưa tin thiếu nhạy bén, thiếu chính xác… Để khắc phục và phát huy vai trò của báo chí trong công tác này, đồng chí Hồ Quang Lợi cho rằng, thời gian tới, các cơ quan báo chí, các cấp Hội nhà báo cần coi đây là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ của mình. Mặt khác, phải có cơ chế động viên, khuyến khích các nhà báo viết về lĩnh vực này.

Tại tọa đàm, đại diện nhiều cơ quan ban, ngành và lãnh đạo các cơ quan báo chí đã trao đổi kinh nghiệm các vấn đề cần quan tâm trong tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng; phát hiện, biểu dương những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt cũng như trong đấu tranh, phán bác thông lin, quan điếm, luận điệu sai trái của các phần tư cơ hội chính trị, các thế lực thù địch; những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; đồng thời đưa ra nhiều kiến nghị đối với các cơ quan liên quan, nhằm đẩy mạnh nhiệm vụ quan trọng này.

Đình Dũng