Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 15/08/2018 06:31

Ban hành Quy định về quản lý thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công

16:47 | 29/05/2018
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quy định về quản lý thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của TP, có hiệu lực thi hành từ ngày 4/6/2018.  

Tuyến đường sắt Bến Thành – Suối Tiên tiếp tục hoàn thiện 11 nhà ga trên toàn tuyến

Theo đó, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công thực hiện theo Điều 17 Luật Đầu tư công. Đối với dự án nhóm A sử dụng ngân sách TP, Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP quyết định chủ trương đầu tư, trừ dự án quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 8 Luật Đầu tư công. UBND TP phân cấp cho UBND quận huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C (trừ dự án trọng điểm nhóm C) sử dụng nguồn vốn UBND TP phân cấp cho UBND quận huyện quản lý. Dự án thành phần thuộc chương trình đầu tư công đã được HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư không phải thực hiện thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A (trừ dự án do HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư), dự án nhóm B, nhóm C sử dụng sử dụng vốn ngân sách Trung ương, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ do TP quản lý, cơ quan, đơn vị được UBND TP giao chuẩn bị Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi không phải thực hiện thẩm định nội bộ trước khi trình thẩm định chủ trương đầu tư. Việc thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư do UBND TP tổ chức thực hiện.

Đối với dự án nhóm A do HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư, chương trình, dự án nhóm B, dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách TP, cơ quan, đơn vị được UBND TP giao chuẩn bị Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư có trách nhiệm giao đơn vị trực thuộc hoặc thành lập Hội đồng để thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trước khi trình thẩm định chủ trương đầu tư.

Được biết, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong 5 tháng đầu năm 2018 ước thực hiện 124.300,9 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ tăng 9,2%), đạt 28,4% so kế hoạch năm. Trong đó vốn từ ngân sách TP 6.242,9 tỷ đồng, chiếm 5,0% vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Cấp TP ước thực hiện 3.946,9 tỷ đồng, chiếm 63,2%, tăng 2,3% so với cùng kỳ; cấp quận huyện ước thực hiện 2.296 tỷ đồng, chiếm 36,8%, tăng 15,2%.

Tình hình thực hiện dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Suối Tiên trong 5 tháng/2018 tiếp tục hoàn thiện 11 nhà ga trên toàn tuyến và lắp ráp đường ray đoạn từ cầu Sài Gòn đến Ngả tư Thủ Đức. Gói thầu thi công đường hầm từ nhà ga Nhà hát TP đến nhà ga hãng Ba Son đang thực hiện 24/24 giờ. Theo dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6/2018. Hiện TP đang tạm ứng vốn để thi công, khối lượng thực hiện toàn tuyến đạt trên 52%. 

Thanh Thanh