Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 15/08/2018 19:39

Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nghiêm túc quán triệt, thực hiện các Nghị quyết của Trung ương

17:19 | 23/05/2018
Ngày 23/5, Báo cáo trong cuộc làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc quán triệt, triển khai Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp sếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, Bán cán sự đảng, Đảng uỷ Bộ Công Thương nghiêm túc quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương. 

Đoàn kiểm tra do Uỷ viên Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình làm Trưởng đoàn.

Báo cáo chi tiết, ông Lý Quốc Hùng- Uỷ viên Ban cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương cho biết, thực hiện chỉ đạo của Trung ương tại các nghị quyết số 18-NQ/TW và 19-NQ/TW, Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương đã thường xuyên phối hợp với Đảng uỷ Bộ Công Thương trong công tác chỉ đạo các đơn vị tham mưu thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới, săp xếp bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp của Bộ. Các đơn vị thuộc Bộ đã có nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa của các nghị quyết của Trung ương, nên sau 6 tháng triển khai thực hiện đã có những kết quả nổi bật, như: trong quá trình soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các nghị định, thông tư… Bộ Công Thương đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo không lồng ghép các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật không thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước; tổ chức rà soát, chuyển đổi các dịch vụ hành chính công thuộc lĩnh vực nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho các tổ chức xã hội, doanh nghiệp đảm nhiệm.

“Năm 2017, Bộ đã thực hiện đơn giản, cắt giảm các điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ giai đoạn 2017-2018 với 675 điều kiện kinh doanh trong 16 ngành nghề được cắt giảm” – ông Hùng nói và cho biết thêm, trong tháng 4/2018, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về phương án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính năm 2018 của Bộ, trong đó đề xuất đơn giản hoá 54 thủ tục hành chính thuộc 10 lĩnh vực được quy định tại 19 văn bản quy phạm pháp luật, gồm: 10 Thông tư, 01 Thông tư liên tịch, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 7 Nghị định.

Đồng chí Nguyễn Hoà Bình đánh giá cao kết quả công tác quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết Trung ương tại Ban cán sự đảng Bộ Công Thương

Cũng trong tháng 4/2018, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về việc uỷ quyền cho Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức cấp một số giấy phép nhằm tiếp tục đơn giản hoá thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh.

Việc bố trí, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan cơ bản phù hợp với trình độ chuyên môn, qua đó phát huy được năng lực, sở trường, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. Cụ thể, Bộ đã sắp xếp, cắt giảm 5 vụ, cục và 72 phòng, nhờ đó, bước đầu tổ chức bộ máy của Bộ được tổ chức theo hướng gọn nhẹ hơn, tránh tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị và thực hiện nguyên tắc một nhiệm vụ chỉ giao cho một đơn vị chịu trách nhiệm chính.

Hiện nay, Bộ đang tiếp tục rà soát để cắt giảm thêm 2 phòng chức năng của Thanh tra Bộ Công Thương; thực hiện chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng để làm công việc chuyên môn có tính chất thường xuyên trong cơ quan hành chính; không thành lập mới các tổ chức, các ban quản lý dự án, ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành, nhất là các tổ chức có bộ phận giúp việc chuyên trách; thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…, phấn đấu đến năm 2021 tinh giản 10% số lượng biên chế so với thời điểm năm 2015.

Báo cáo của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương cũng cho biết, trong công tác sắp sếp bộ máy của tổ chức sự nghiệp công lập, Bộ đã chỉ đạo xây dựng đề án sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục chuyên nghiệp đến 2025, tầm nhìn đến 2030 nhằm giảm mạnh đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và dự kiến đề án sẽ được Bộ trình Chính phủ phê duyệt vào cuối năm nay. Bộ cũng đang tích cực triển khai rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần để báo cáo Chính phủ xem xét, phê duyệt;…

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Nghị quyết 18-NQ/TW và 19-NQ/TW là hai nghị quyết hết sức quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cơ sở, đơn vị sự nghiệp công lập trong cả hệ thống chính trị. Vì vậy, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương sẽ tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao nhất theo đúng tinh thân chỉ đạo của Trung ương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hoà Bình đánh giá cao kết quả công tác quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Ban Bí thư Trung ương Đảng của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương; cho rằng, những kết quả bước đầu đạt được là rất đáng ghi nhận, là tiền đề quan trọng để Ban cán sự đảng Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương trong công tác cải cách hành chính, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác chuyên môn.

Đồng chí Nguyễn Hoà Bình cho biết, từ nay đến hết tháng 7/2018, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc trực tiếp tại một số đơn vị thuộc Bộ Công Thương để có những đánh giá cụ thể trước khi báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ và Ban Bí thư Trung ương đảng.

Hoàng Châu