Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 15/08/2018 19:37

ASEAN thống nhất các yêu cầu chung đối với sản phẩm sinh học

11:18 | 29/05/2018
Ủy ban Điều phối ASEAN về Tiêu chuẩn, chất lượng và Nhóm Công tác dược phẩm (PPWG) đã thống nhất hai bộ yêu cầu kỹ thuật chung của ASEAN đối với sản phẩm sinh học.

Theo đó, hai bộ yêu cầu này là Tiêu chuẩn kỹ thuật chung ASEAN (ACTR) về chất lượng và ACTR về an toàn, hiệu quả của sản phẩm sinh học.

Kể từ khi nhóm công tác được hình thành năm 1999, nhóm này đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc xây dựng các yêu cầu kỹ thuật hài hòa về quy định dược phẩm. Các bộ yêu cầu mới về chất lượng, an toàn và hiệu quả sản phẩm sinh học được xây dựng bao gồm sản phẩm vắc xin, công nghệ sinh học, là những kết quả bước đầu của việc mở rộng phạm vi làm việc của nhóm công tác từ các sản phẩm hóa học đến các sản phẩm được sản xuất từ quá trình công nghệ sinh học.

Chủ tịch Cơ quan quốc gia Indonesia về kiểm soát thuốc và thực phẩm đã nhấn mạnh thành công của ASEAN trong việc phối hợp với các cơ quan quản lý ở các nước thành viên và các ngành để xây dựng các yêu cầu đăng ký dược phẩm và tiêu chuẩn hài hòa cho cả khu vực. Hai bộ tiêu chuẩn ACTR sẽ góp phần quan trọng hài hòa trong lĩnh vực dược phẩm và sản phẩm sinh học trong ASEAN. ASEAN cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của dự án tăng cường hội nhập khu vực ASEAN do EU tài trợ, Hiệp hội nghiên cứu dược phẩm ASEAN và Câu lạc bộ dược phẩm ASEAN.

V.D