Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 22/08/2018 07:24

ASEAN ra mắt Sổ tay về Luật và quy định bảo vệ người tiêu dùng

17:32 | 15/05/2018
Tháng 5/2018, Ủy ban ASEAN về Bảo vệ người tiêu dùng (ACCP) ra mắt Sổ tay về Luật và quy định bảo vệ người tiêu dùng tại Manila, Philipppines.

Bảo vệ người tiêu dùng là một lĩnh vực chính sách và luật tác động chặt chẽ nhất đến hơn 600 triệu công dân ASEAN trong cuộc sống hàng ngày. ASEAN có đặc trưng bởi lực lượng dân số trẻ và đang tăng trưởng, ngày càng được giáo dục tốt và sống ở các thành phố, cũng như được kết nối công nghệ. Nhóm người này chiếm một nửa dân số của ASEAN và trong những năm tới, dự kiến sẽ tạo ra một thị trường tiêu dùng sáng suốt và có sức mua mạnh mẽ. Mặt khác, nhận thức của các nhóm người tiêu dùng khác như người già và người khuyết tật cũng phải được xem xét đầy đủ.

Trong bối cảnh đó, mục tiêu của ASEAN trong Kế hoạch Hành động chiến lược 10 năm về bảo vệ người tiêu dùng (ASAPCP) là xây dựng những người tiêu dùng tự tin và có thông tin, có thể đưa ra các quyết định hợp lý và khẳng định quyền lợi của mình, dựa vào khuôn khổ bảo vệ người tiêu dùng ASEAN chung làm chế độ hỗ trợ bảo vệ người tiêu dùng. Bởi lẽ “người tiêu dùng tự tin và có thẩm quyền có thể đại diện cho những người điều khiển mạnh mẽ về đổi mới, năng suất và cạnh tranh, do đó, góp phần xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN”- Chủ tịch ACCP - ông Eugene Toh của Singapore - khẳng định.

Sổ tay hướng tới đáp ứng nhu cầu thông tin bằng cách biên soạn các quy định và luật của các nước thành viên ASEAN về bảo vệ người tiêu dùng và chi tiết các cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng, các cơ chế khiếu nại và các trung tâm hòa giải cũng như danh sách các hiệp hội người tiêu dùng quốc gia. Thông tin cũng có sẵn về khuôn khổ bảo vệ người tiêu dùng ASEAN trong quá trình làm việc của ACCP và ASAPCP 2025 với trọng tâm là các Nguyên tắc cấp cao ASEAN 2017 về bảo vệ người tiêu dùng. Cuốn Sổ tay là tài liệu tham khảo nhanh về khuôn khổ bảo vệ người tiêu dùng hoặc hệ thống ở các nước thành viên ASEAN và được thiết kế để sử dụng cho người tiêu dùng, các quan chức, nhà hoạch định chính sách, nhà lập pháp và nhà nghiên cứu…

Sổ tay được ACCP thực hiện có sự tham vấn với nhiều bên liên quan từ các bộ, ngành khác nhau (an toàn và ghi nhãn sản phẩm, điện thoại, dịch vụ internet và thương mại điện tử, tín dụng tiêu dùng và ngân hàng, dịch vụ y tế, dịch vụ chuyên nghiệp và vận tải) dưới sự hỗ trợ của Bộ Hợp tác và Phát triển kinh tế Liên bang Đức.

T.M